Perex + Hrasystem

Sammen står vi sterkere


Som et ledd i å styrke vår posisjon som en av de ledende aktørene innen medarbeidersamtalesystemer i Norge,
har Perex AS kjøpt Hrasystem med tilhørende kundeportefølje.

Vi ønsker kundene i Hrasystem velkommen til Perex.
Hilsen John Harald – Perex.no


Forberedelse til medarbeidersamtalen

Prosessen i Perex starter med en digital forundersøkelse som synliggjør medarbeidernes forventninger og ønsker i forhold til arbeidssituasjonen, og måler samtidig hvor tilfreds de er med hvordan de ulike områdene oppleves i nå-situasjonen.

Resultatet av forundersøkelsen presenteres i en GAP analyse som synliggjør innen hvilke emner det er stor avstand mellom forventninger og opplevd situasjon og identifisere samtaleemner og danner grunnlaget for en medarbeidersamtale.


Leders forberedelse

En viktig del av leders forberedelse er å gjennomgå resultatet av medarbeiders forberedelse. Perex veileder den enkelte leder trinn for trinn gjennom resultatene, notater og tidligere handlingsplaner til den aktuelle medarbeider. Det er enkelt for leder å sammenligne med tidligere resultater og medarbeidersamtaler.


Samtalen

GAP-analysen danner grunnlaget for en mer konkret og spisset samtale hvor en kan fokusere på det som er viktig og relevant for den enkelte medarbeiders arbeidssituasjon.

Gjennom Perex’ forberedelser har leder fått en unik innsikt innen hvilke områder medarbeideren er motivert for endring, og hvor endringsbehov eventuelt krever mer fra lederen. Dette forenkler leders oppgave i forhold til å være nysgjerrig på hva det kommer av. Medarbeideren vil i større grad føle seg sett, og blir ansvarliggjort ved selv å komme til bords med forslag til tiltak.


Oppfølging

Handlingsplanen er resultatet av samtalen, komprimert til konkrete mål. Leder får samlet fremdrift for alle medarbeidere og har mulighet til å følge opp fremdrift og agenda. Medarbeider får påminnelser om tidsfrister som nærmer seg. Handlingsplanene oppbevares elektronisk og kan hentes frem når som helst..